MENU
Форма за Търсене
BG EN
Телефон: +(359) 889 40 40 50
Certified Green Building

Сердика Офиси Ви предоставя безопасна работна среда

Без съмнение най-лесния начин за повишаване производителността на труда е служителите да са в офиса. Вече е ясно, че ангажираността е много по-силна и хората са много по-мотивирани в бизнес средата.

Безопасна работна среда

Сердика Офиси е един от най-добре представящите се проекти по отношение на безопасна работна среда. Като се започне от архитектурата, премине се през материалите, използвани по време на строителството и не на последно място технологиите, използвани за осигуряване на комфорта и безопасността на всички служители на фирмите наематели. Високотехнологичната климатизация на помещенията позволява ежечасно подаване на чист кислород в офисите. По всички стандарти чистият кислород, в правилното количество, помага за намаляване на умората и благоприядства здравословния начин на живот и производителността. Това са фактите,  с които подкрепяме нашето твърдение, че Сердика Офиси предоставя високо качество и функционалност за безопасна, комфортна и ефективна работна среда.

Безопасен достъп

Двата атриума позволяват движението на големи групи хора, като се спазва безопасно разстояние. Три панорамни и дванадесет високоскоростни асансьора обслужват офисните помещения. Достъпът до тях е през 6 отделни фоайета, за да се избегне струпване на хора в пиковите часове – сутрешният наплив в 9 сутринта и вечерният „изход“ в 18 часа. Офисната площ е разделена на единици от 200 кв.м до 4000 кв.м на един етаж. Това позволява на компаниите относително лесно да добавят или намаляват наета площ според текущите си нужди.

Сертифицирана зелена сграда

DGNB Platinum – „Serdika Offices” е зелена сграда с DGNB Platinum сертификат за устойчиво развитие, възможно най-високото признание според немския стандарт за сертифициране на зелени сгради. Това включва не само технически спецификации, но и зелена електроенергия - 50% от която идва от възобновяеми енергийни източници.

Сертификат COVID 19 за безопасна работна среда - със сертификат SHORE, който е единствената международно призната програма за сертифициране на устойчивост.